Άνθρωποι2019-09-02T11:19:52+00:00

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η mi Cafetal, αναγνωρίζει τη μέγιστη προσφορά του ανθρώπινου δυναμικού της στην επίτευξη των στόχων της και φροντίζει για τη συνεχή και συστηματική εκπαίδευση τους και συμβουλευτική. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται εστιάζονται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
– Barista
– Service
– Ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων
– Υπεύθυνος καταστήματος
– Chef
– Πωλητής
– Ταμίας

ΕΛΑΤΕ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ.

ΕΛΑΤΕ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ