Πιστοποιήσεις2019-11-01T09:31:23+00:00

Αρχή και δέσμευση

της εταιρίας «mi Cafetal»

Αρχή και δέσμευση της εταιρίας «mi Cafetal» είναι να παρέχει στους πελάτες της, προϊόντα που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένων των πιθανών ευαίσθητων καταναλωτών), να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων των αρμόδιων αρχών) και να επιτυγχάνουν τους στόχους που θέτει η εταιρία, αναφορικά με την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων της προς το τελικό καταναλωτή.

Επιλέγουμε με αίσθημα ευθύνης

τις πρώτες μας ύλες, τα συστατικά αλλά και τα υλικά συσκευασίας μας,

Επιλέγουμε με αίσθημα ευθύνης τις πρώτες μας ύλες, τα συστατικά αλλά και τα υλικά συσκευασίας μας, ενώ παράλληλα τηρούμε αρχεία με τις προδιαγραφές και τα πιστοποιητικά των προμηθευτών. Φροντίζουμε, οι συνθήκες παραγωγής, αποθήκευσης και παράθεσης των προϊόντων μας να είναι σύμφωνες με τους κανόνες διεθνής πρακτικής.

Επενδύουμε στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση του προσωπικού μας, ενώ παράλληλα παρέχουμε όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή διατήρησης και συνεχής βελτίωσης του Συστήματος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, ISO 9001:2008 & ISO 22000:2005, σύμφωνα με το οποίο η εταιρία mi Cafetal εξασφαλίζει ότι όλα τα στάδια της παραγωγικής της διαδικασίας βρίσκονται υπό τον έλεγχο των απαιτήσεων που καθορίζει η Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία.

Τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων

ISO 9001:2008 & ISO 22000:2005

Τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων ISO 9001:2008 & ISO 22000:2005 αποτελούν το εργαλείο για την αξιολόγηση των κινδύνων, τον εντοπισμό των κρίσιμων σημείων και την θέσπιση ενός συστήματος ελέγχου πρόληψης και ασφάλειας των τελικών προϊόντων που διατίθενται στον καταναλωτή, αποδεικνύοντας το σεβασμό στις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος.

Η εξειδικευμένη ομάδα Ασφάλειας τροφίμων της εταιρίας σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους, έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του συντονισμού της εφαρμογής του συστήματος και βρίσκονται στη διάθεσή σας για να απαντήσουν σε οποιαδήποτε απορία σας.